ดร.ทัณฑธร อินทะวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รูปภาพกิจกรรม